Hojun

Hojun został wyświęcony w tradycji zen soto przez Czcigodnego Kanzena. Pełni funkcję opata świątyni Engakuin w Poznaniu. Od 2000 roku praktykuje zen, zarówno w Polsce jak i w Japonii.

Kilka słów o praktyce

Kosho Murakami Przekład z języka japońskiego – Hojun Redakcja językowa – Anna Gocek Pragnienie poznania prawdziwej Drogi ...

Życie-i-śmierć

Dogen Kigen Z języka japońskiego przełożył – Hojun „Ponieważ w życiu-i-śmierci jest budda, nie ma życia-i-śmierci[ ...