W przyszłym tygodniu odwiedzi nas Lama Rinczen. Będzie to wyjątkowa okazja do spotkania.
Dziękujemy za Wasze wsparcie i zaangażowanie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu!
Temat wykładów to streszczenie tekstu Siantidewy- Przewodnik na Ścieżce Bodhisattwy