W dniach 8-10.03.2024 odbędzie się dwudniowe sesshin w Engakuin.
Rozpoczęcie sesshin w piątek 8 marca o godzinie 16.00, zakończenie w niedzielę 10 marca o godzinie 06.00 rano.
Sugerowana darowizna za sesshin 150 złotych. Można wpłacać na konto Engakuin lub na miejscu.
Dane do przelewu
Ośrodek Misyjny Świątynia Engakuin Misja Buddyjska - Trzy Schronienia w Polsce, 61-873 Poznań ul. Królowej Jadwigi 54 lok 8
konto nr 34 1440 1130 0000 0000 0538 0828 tytułem: darowizna za sesshin marzec 2024
Zgłoszenia i pytania można kierować do opata Engakuin - pani Enshin na e-mail: jolanta.libera@wp.pl lub tel 505-74-94-84