Osoby, które chcą wspomóc finansowo świątynię i jej działalność mogą wpłacać ofiary na poniższe konto bankowe.

Jako tytuł przelewu należy wpisać: „Darowizna na świątynię”

34 1440 1130 0000 0000 0538 0828

Dla przelewów zagranicznych:

IBAN: PL 34 1440 1130 0000 0000 0538 0828
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

MISJA BUDDYJSKA „TRZY SCHRONIENIA” w Polsce
Ośrodek misyjny w Poznaniu
Ul. Głęboka 6/3
61-552 Poznań


Za wszelkie wsparcie i ofiary wierni praktykujący w świątyni serdecznie dziękują. W intencji ofiarodawców czytane są specjalne modlitwy, co jest zwyczajem w świątyniach soto zen w Japonii.