Teksty źródłowe

W miarę czasu i możliwości będziemy tutaj umieszczać tłumaczenia tekstów źródłowych z języków oryginalnych tj. chińskiego i japońskiego.