Ligmincha Polska

Praktyka w tradycji Bon pod duchowym przewodnictwem Tenzina Wangyala Rinpocze.

Strona Ligmincha Polska
adamiak.ryszard@gmail.com – Ryszard Adamiak

ŚRODA

GODZ. 18:00 - 19:00
Praktyka wprowadzająca do medytacji dla wszystkich zainteresowanych i początkujących

GODZ. 19:00 - 20:30
Główna praktyka medytacyjna, oparta na medytacji Trzech Wewnętrznych Schronień Tenzina Wangyala Rinpocze