W lipcu odbędzie się 2-dniowe sesshin w Engakuin.
Rozpoczęcie 15 lipca, w piątek, o godzinie 16.00,
zakończenie 17 lipca, w niedzielę, o godzinie 06.00 rano.

Sugerowana darowizna za sesshin 100 złotych.Darowiznę za sesshin można wpłacać na konto Engakuin lub na miejscu.
Dane do przelewu
Ośrodek Misyjny Świątynia Engakuin Misja Buddyjska-Trzy Schronienia w Polsce
61-873 Poznań ul. Królowej Jadwigi 54 lok 8
konto nr 34 1440 1130 0000 0000 0538 0828
tytułem: darowizna za sesshin
Zgłoszenia i pytania można kierować do opata Engakuin - pani Enshin na e-mail: jolanta.libera@wp.pl lub tel 505 749 484