Ewa Bone

Ewa Bone praktykuje jogę według B. K. S. Iyengara od 14 lat. Bierze udział w licznych kursach doskonalących i warsztatach. Jest w trakcie kursu nauczycielskiego u Konrada Kocota.