Jane Friedwald-Pathan

Jane Friedewald - Pathan jest uczennicą Khenpo Tsultrim Gjamtso Rinpoczego, od którego - jako jedna z kilku osób - otrzymała przekaz nauk. Jest tłumaczem kanonu buddyjskiego z języka tybetańskiego i sanskrytu. Swoją osobą pokazuje jak niezwykle rezultaty daje staranne wykształcenie buddyjskie połączone z wytrwałą praktyką medytacji. Odwiedza Polskę z wykładami i praktyką buddyjską od 1993 roku.