Kosho Murakami

Kosho Murakami roshi jest wieloletnim uczniem Kodo Sawaki roshiego, jednego z najbardziej poważanych nauczycieli w tradycji soto, który zwany był Bezdomnym Kodo.

Kilka słów o praktyce

Kosho Murakami Przekład z języka japońskiego – Hojun Redakcja językowa – Anna Gocek Pragnienie poznania prawdziwej Drogi ...