Mikołaj Uji Markiewicz

Mikołaj Uji Markiewicz jest uczniem roshiego Jakusho Kwonga, mistrza zen i opata Sonoma Mountain Zen Center, który od wielu lat jest nauczycielem w sandze Kannon.