Sangha Kannon

Grupa Dharmy pod duchowym przewodnictwem roshiego Jakusho Kwonga.