Szlachetna Paczka

Ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom.