Upasakasilasutra

Tekst sutry dotyczy wskazań dla świeckich uczniów Buddhy.