Miło nam poinformować iż w dniu 14 marca 2015, w Poznaniu odbędą się nauki Jego Eminencji Chamtrula Rinpocze. Tematem nauk będzie sześć paramit.

Godziny wykładów 14 marca (sobota) 2015:
14.00-16.00
17.00-19.00

Sugerowana darowizna za całość 30 zł.

Serdecznie zapraszamy!


JE Chamtrul Lobsang Gyatso urodził się we wschodnim Tybecie. Został rozpoznany w młodym wieku jako reinkarnacja drugiego Kathoka Chamtrula Pema Nangsal Dorje Rinpocze z klasztoru Mardo Tashi Choling, filii klasztoru Kathok (ningmapa). Mając 14 lat Rinpocze przyjął ślubowania świeckie u swego rdzennego guru, mistrza dzogczen Naljor Yeshe Wangchuk Rinpocze. Otrzymał od niego nauki o praktykach wstępnych a następnie studiował nauki tummo i dzogczen. W tym czasie Rinpocze wyruszył również na pięciomiesięczną pielgrzymkę połączoną z pokłonami z Mardo Tashi Choling do Tugchen, gdzie na szczycie świętej góry Tsako Takyab znajduje się statuetka Czenrezika. W wieku 19 lat Rinpocze przyjął śluby mnisie od Getse Khenpo Wangchena. Przez następne kilka lat kontynuował studia w klasztorze ze swoim rdzennym guru. Następnie przeniósł się do Instytutu Filozofii Buddyjskiej przy klasztorze Kathok, gdzie przebywał przez dwa lata. Potem podjął naukę w Larhong Monastery. Studiował tam pięć głównych nauk pod nadzorem Jego Świątobliwości Jigme Phuntsoka Rinpocze, swego drugiego rdzennego lamy. Po zakończeniu studiów otrzymał tytuł khenpo (doktora filozofii buddyjskiej) w Instytucie Serta Lharong.

Jigme Phuntsok Rinpocze poprosił go o stworzenie shedry w Mardo Tashi Choling i dlatego w 1990 roku Rinpocze powrócił do swego klasztoru i nauczał tam oraz pracował przez kolejnych sześć lat.

Pod koniec 1996 roku JE Chamtrul Rinpocze opuścił Tybet, by podjąć się dwuletniej pielgrzymki do Nepalu i Indii. W tym czasie udzielał nauk oraz sam uczył się języka angielskiego, ale przede wszystkim otrzymywał nauki od wielkich mistrzów. W czasie swego życia Rinpocze otrzymał ogółem nauki od ponad 25 różnych mistrzów.

Rinpocze podróżuje po całym świecie nauczając Dharmy. Przez ostatnie 16 lat nauczał tysiące tybetańskich mnichów i uczniów z zagranicy w Tybecie, Indiach, Niemczech, Izraelu, Włoszech, RPA, USA, Grecji i innych krajach. Jak sam mówi: Nauczanie to jest to, co robię w tym życiu. Kiedykolwiek ktoś prosi mnie, bym nauczał, robię to.