W sobotę 16. maja o godz. 12.00 w świątyni Engakuin będzie miał miejsce wykład otwarty Hojuna*. Temat wykładu to:

„Dlaczego praktyka mi nie idzie? - o praktyce zen.”

Serdecznie zapraszamy!


*Hojun został wyświęcony w tradycji soto zen przez Czcigodnego Kanzena. Pełni funkcję opata świątyni Engakuin. Od 2000 roku praktykuje zen, zarówno w Polsce jak i w Japonii. Ukończył studia na Anglistyce i Japonistyce na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował również buddyzm zen na uniwersytecie Komazawa w Tokio. Odbył trening kapłański w klasztorze Saijoji w Japonii. Od 2013 roku mieszka w Tokio, gdzie prowadzi praktykę zazen.