Hojun

Hojun został wyświęcony w tradycji zen soto przez Czcigodnego Kanzena. Pełni funkcję opata świątyni Engakuin w Poznaniu. Od 2000 roku praktykuje zen, zarówno w Polsce jak i w Japonii.