JE Desi Rinpocze

JE Desi Rinpocze jest 6. inkarnacją Desi Sangye Gyatso, który był regentem V Dalajlamy. Obecnie regularnie odwiedza J.Ś. Dalajlamę i na osobistą prośbę JŚ udziela nauk w Polsce.