Pomoc

Paramita szczodrości jest pierwszą i podstawową aktywnością buddyjską. Jest praktykowana niezależnie od szkoły (tantra, dzogczen, zen itd.), przez wszystkich uczniów Buddy i bodhisattwów.