Rohatsu

Mnisi jak i świeccy praktykujący w tradycji zen w celu upamiętnienia Przebudzenia Buddhy gromadzą się w noc przed rohatsu w celu intensywnego praktykowania medytacji.

Praktyka rohatsu

Z okazji Dnia Przebudzenia Buddhy świątynia Engakuin w Poznaniu organizuje praktykę rohatsu, która rozpocznie się ...

Praktyka rohatsu

Z okazji Dnia Przebudzenia Buddhy świątynia Engakuin w Poznaniu organizuje praktykę rohatsu, która rozpocznie się ...

Praktyka rohatsu

Z okazji Dnia Przebudzenia Buddhy świątynia Engakuin w Poznaniu organizuje całonocną praktykę Rohatsu, która rozpocznie ...