Miło nam poinformować, iż w dniach 22-24 marca 2019 roku w Poznaniu, w świątyni Engakuin, odbędą się wykłady Jego Eminencji Chamtrula Rinpocze. Będzie to czwarta wizyta Rinpocze w świątyni.

Harmonogram wykładów:

 • Piątek 22.03
  godz. 18:00: „Jak przygotować się na sensowną śmierć i odrodzenie”

 • Sobota 23.03
  godz. 11:00-13:00: Praktyka Tonglen
  godz. 15:00-17:00: Praktyka Tonglen

 • Niedziela 24.03
  godz. 11:00-13:00: „Nauki o Bardo”
  godz. 15:00-17:00: „Przechodzenie od życia do życia: proces śmierci w buddyzmie tybetański”

Przed rozpoczęciem i na zakończenie każdego z wykładów będą recytowane tradycyjne teksty buddyjskie - udostępniamy skrypt z tymi modlitwami.

Sugerowana darowizna za trzy dni nauk udzielanych w świątyni Engakuin to 150 zł, za pojedynczy wykład - 50 zł.

Zebrane datki będą przeznaczone na pokrycie części kosztów biletu Rinpocze z Indii oraz części pozostałych przelotów, a także pobytu w Polsce i noclegu.

Serdecznie zapraszamy!


JE Chamtrul Lobsang Gyatso urodził się we wschodnim Tybecie. Został rozpoznany w młodym wieku jako reinkarnacja drugiego Kathoka Chamtrula Pema Nangsal Dorje Rinpocze z klasztoru Mardo Tashi Choling, filii klasztoru Kathok (ningmapa). Mając 14 lat Rinpocze przyjął ślubowania świeckie u swego rdzennego guru, mistrza dzogczen Naljor Yeshe Wangchuk Rinpocze. Otrzymał od niego nauki o praktykach wstępnych a następnie studiował nauki tummo i dzogczen. W tym czasie Rinpocze wyruszył również na pięciomiesięczną pielgrzymkę połączoną z pokłonami z Mardo Tashi Choling do Tugchen, gdzie na szczycie świętej góry Tsako Takyab znajduje się statuetka Czenrezika. W wieku 19 lat Rinpocze przyjął śluby mnisie od Getse Khenpo Wangchena. Przez następne kilka lat kontynuował studia w klasztorze ze swoim rdzennym guru. Następnie przeniósł się do Instytutu Filozofii Buddyjskiej przy klasztorze Kathok, gdzie przebywał przez dwa lata. Potem podjął naukę w Larhong Monastery. Studiował tam pięć głównych nauk pod nadzorem Jego Świątobliwości Jigme Phuntsoka Rinpocze, swego drugiego rdzennego lamy. Po zakończeniu studiów otrzymał tytuł khenpo (doktora filozofii buddyjskiej) w Instytucie Serta Lharong.

Jigme Phuntsok Rinpocze poprosił go o stworzenie shedry w Mardo Tashi Choling i dlatego w 1990 roku Rinpocze powrócił do swego klasztoru i nauczał tam oraz pracował przez kolejnych sześć lat.

Pod koniec 1996 roku JE Chamtrul Rinpocze opuścił Tybet, by podjąć się dwuletniej pielgrzymki do Nepalu i Indii. W tym czasie udzielał nauk oraz sam uczył się języka angielskiego, ale przede wszystkim otrzymywał nauki od wielkich mistrzów. W czasie swego życia Rinpocze otrzymał ogółem nauki od ponad 25 różnych mistrzów.

Rinpocze podróżuje po całym świecie nauczając Dharmy. Przez ostatnie 16 lat nauczał tysiące tybetańskich mnichów i uczniów z zagranicy w Tybecie, Indiach, Niemczech, Izraelu, Włoszech, RPA, USA, Grecji i innych krajach. Jak sam mówi: Nauczanie to jest to, co robię w tym życiu. Kiedykolwiek ktoś prosi mnie, bym nauczał, robię to.

Więcej informacji na temat Rinpocze oraz jego wizyty w Europie na stronie www.chamtrul-rinpoche.com