Dogen Kigen

1.3

Dogen nauczał, mówiąc: „Gdy podążasz Drogą, nie wolno ci być chciwym odzienia ani strawy. Każdy człowiek ma wyznaczoną ilość pożywienia i życia. Nawet jeśli będziesz ich pragnął ponad miarę, nie zdobędziesz ich. Dla kroczących Drogą buddhy są darowizny od ofiarodawców i nie należy tego porównywać z potocznym żebractwem. Jest wspólny majątek społeczności klasztornej i nie jest on wynikiem czyjegoś osobistego zaangażowania. Owoce leśne, jałmużna i darowizny od wiernych to trzy rodzaje czystego pożywienia. To zaś, które zostało uzyskane z rolnictwa, handlu, urzędu państwowego czy pracy fizycznej, jest pokarmem nieczystym i niewłaściwym; nie przystoi temu, który opuścił domostwo.

Był niegdyś pewien mnich, który po śmierci odszedł w zaświaty.
Władca piekieł, Yama rzekł: 'Ten człek nie wyczerpał jeszcze miary swej doli, winien więc powrócić do świata żywych'.
Na co jeden z urzędników królestwa zmarłych odparł: 'Choć posiada nadal zapas życia, zdążył uprzednio zużyć dozę pożywienia'.
Król skwitował to słowami: 'Niechaj się zatem żywi liśćmi lotosu'.
Tym samym, zostawszy przywrócony życiu, nie mogąc posilać się pokarmem dla ludzi, dokończył swego żywota, żywiąc się jedynie liśćmi lotosu.

Dlatego właśnie ten, który odszedł w bezdomność, zawsze będzie miał co włożyć do ust, czerpie bowiem siłę z praktyki buddyjskiej. Ani zasługa cienkiego białego włosa (na czole Buddhy)[1], ani dwudziestu lat życia, jakie w swej łasce pozostawił (przyszłym uczniom), nie zostaną wyczerpane, choćby przyjmować je i używać eony całe. Zatem zadbaj wyłącznie o praktykowanie Drogi, nie troszcząc się o strawę czy odzienie. W podręcznikach do medycyny piszą, iż jeśli tylko będziesz utrzymywał ciało, krew i kości w dobrej kondycji, również umysł będzie zdrowy.
Tym bardziej więc, podążając Drogą, winieneś podtrzymywać wskazania, zachowując czystość w każdej codziennej czynności, wzorową postawą ciała naśladując buddhów i patriarchów, a wówczas umysł twój także spocznie w harmonii.
Wy, którzy praktykujecie Drogę, zanim wypowiecie jakieś słowo, wpierw trzykrotnie nad nim rozmyślajcie. Jeśli okaże się, że przyniesie ono pożytek wam samym, jak i innym, wypowiedzcie je śmiało. W przeciwnym wypadku, zachowajcie milczenie. Jednakże niełatwo o to za pierwszym razem. Zachowajcie tę naukę w umyśle, a z czasem w was dojrzeje.


Shobogenzo Zuimonki to zbiór krótkich kazań Dogena Zenji, spisanych przez Kouna Ejo, jego najbliższego ucznia, a zarazem następcę i dzierżawcę linii. Zapraszamy do zapoznania się z naukami zbioru, których polskie tłumaczenie będziemy publikować cyklicznie na stronie Engakuin (autorem tłumaczeń jest Hojun Łukasz Szpunar).


  1. Jedna z kilkudziesięiu szczególnych cech cielesnych Wielkiego Człowieka. ↩︎