Serdecznie zapraszamy 11 maja o godzinie 17.00 do świątyni Engakuin na otwarty wykład Hojuna„Żyć życiem bodhisattwy”. Komentarz do wiersza Kenji Miyazawy „Nie czuć trwogi przed deszczem”.

W buddyzmie ideał bodhisattwy polega na bezwarunkowym poświęceniu się innym, zapominając o samym sobie. W rzeczywistości jednak wielu z praktykujących tę religię odczuwa dysonans pomiędzy życiem a praktyką opartą na współczuciu.

Kenji Miyazawa, japoński pisarz i poeta dla wielu był uosobieniem takiej osoby, która nie zważając na własne życie, całkowicie oddała się praktykowaniu Nauki Buddhy, wcielając ją w codzienne życie.

Wiersz „Nie czuć trwogi przed deszczem” jest poetyckim wyrazem ideału bodhisattwy i w prosty, niezwykle obrazowy sposób pokazuje jak, będąc częścią społeczeństwa i nie uciekając od niego, można nieść pomoc innym. Mimo zwięzłej formy wiersz jest pełen mądrości buddyjskiej.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!


Zachęcamy do zapoznania się z polskim przekładem wiersza „Nie czuć trwogi przed deszczem” Kenji Miyazawy.

Zdjęcie użyte na stronie przedstawia Kenji Miyazawę podczas nauczania w Wyższej Szkole Rolniczej w Hanamaki © RINPOO